ΓΛΥΠΤΑ ΠΕΡΙΟΠΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟ ΤΟΥ ΖΑΠΕΙΟΥ

Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα

Οκτώβριος 2007