ΧΑΙΡΕ, Ο ΕΠΑΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ

Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Αθηναίων "ΜΕΛΙΝΑ", Αθήνα.

2002