Από την έκθεση "STARDRAGON " στην Ιαπωνική Πρεσβεία

Αθήνα, 2013