ΤΡΟΠΑΙΟΝ ΙΣΤΗΜΙ

έκθεση στον Εικαστικό Κύκλο SIANTI