Αείφυλλον ευεργετών

Αναμνηστικό μετάλλιο για την έκθεση του Πολιτισμικού Οργανισμού Δήμου Αθηναίων

«Παγκόσμιος Ελληνισμός - Εθνικοί Ευεργέτες».

Κάθε φύλλο αντιπροσωπεύει έναν από τους 38 εθνικούς ευεργέτες.

επιχρυσωμένος μπρούτζος και μάρμαρο

διάμετρος 5 εκ.

1997