Έλληνες Έρωτες

Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη

Αθήνα, 1984