Χαίρε, ο έπαινος του αθλητή

Έκδοση Πολιτισμικού Οργανισμού Δήμου Αθηναίων

με χαιρετισμό του Δημάρχου Αθηναίων Δημήτρη Λ. Αβραμόπουλου

Αθήνα, 2002