.

σύνθεση λεκτική

λάδι σε μουσαμά

100 X 70 εκ.

1992