Η ΤΕΧΝΗ ΣΩΖΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ

κολάζ - μικτή τεχνική σε προετοιμασμένο χαρτί με 2 πραγματικά πεντοχίλιαρα

40 X 30 εκ.

1994

για μια ομαδική έκθεση που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, όπου είχαν δοθεί στους καλλιτέχνες συμβολικά 2 πεντοχίλιαρα για να δημιουργήσουν